VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Výklad snů na základě symbolické řeči snů je již tisíciletí ožehavou otázkou, neboť při vykládání snů není vždy jisté, je-li nějaký snový obraz symbolem něčeho jiného, nebo je tím, co právě znázorňuje. Pro výklad snů jsou důležité dvě okolnosti - význam snových symbolů, které jsou platné a srozumitelné všem lidem, protože se utvářely v dlouhém procesu historicko-kulturního vývoje, a na významu symbolů snů, které mohou platit zcela individuálně.

Je velmi důležité si pro výklad snů uvědomit, že problém symbolů ve snech není o nic složitější ani jednodušší, než běžná symbolika řeči, kterou každodenně používáme. Všechny znakové systémy, včetně řeči, jsou totiž symbolické, což znamená, že že používají určitých znaků a symbolů, které jsou dlouhověkou lidskou zkušeností v jazyku a dalších vyjadřovacích systémech zakotveny. Sdělím-li například, že jsem vypil Plzeň, je jasné, že jsem vypil půllitr piva oné značky a nikoliv ono mnohatisícové město. Jedná se o to pochopit, kdy je snový obraz symbolem, a kdy ne.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Téměř všichni autoři se shodují v názoru, že pro výklad snů je důležité, že se ve snech mohou objevovat zážitky z velmi raného věku, z dětství, i z věku  kojeneckého, kterými naše bdělá paměť již nevládne. Ve snech se jedná o vzpomínky zasuté pod vrstvou pozdějších zážitků, o nichž máme  jistotu, že se jedná o skutečné ozvěny dětských let, jindy sny zpracují paměťové útržky jevící se jako cizorodé prvky, a o důkazu jejich pravdivosti se přesvědčíme tím, že nám je někdo starší potvrdí. Ve výkladu snu je tedy třeba brát vpotaz i hledisko dětských zážitků a prožitků, což mohou být vzpomínky přímé, nebo krycí, za jejichž zdánlivou banalitou se skrývá pro nás kdysi něco velmi významného.

Vedle tohoto druhu snu existují tzv. perennující sny, sny, které se nám zdály v dětství, sny, na něž jsme nezapomněli ani po mnoha letech. Jejich zvláštnost spočívá v tom, že se v nezměněné podobě stále vracejí, nebo si na ně vzpomínáme zcela zřetelně i v bdělém stavu beze snů . Čím hlouběji vstupujeme do výkladu snu, tím častěji narážíme na stopy dětství.

      

zvířata a sny

rodina a sny

přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí


Výklad snů by se měl řídit zvláštní logikou

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Sny se vyznačují charakteristickým prožíváním a logickou stavbou, která je shodná s dětským prožíváním světa, jedná se o způsob snové skladby a snového děje. Převládají obrazy, názorný způsob vyjadřování, logické vazby jsou nahrazovány neracionálním seskupením událostí. Sen je charakteristický primitivizací myšlení, zjednodušováním, magickým chápáním světa a dějů v něm. Logické myšlení a rozum se přeměňují na přánísplňující myšlení, kdy se logické vazby uvolňují a nastupuje nelogičnost imaginace. Ve snech spojujeme obrazy dohromady jako malé dítě při hře se slovy, které jsou nahrazovány metaforami, náznaky, podobenstvími, prožitky a snovými podobenstvími. Pracně a dlouhodobě získaný rozum dospělého se ve snu může rozmělnit v nerozum dětského věku. Tomu bychom měli při výkladu snů rozumět.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Pridat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www