VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

          Sny a jejich význam

Odnepaměti se lidé sami sebe ptají na sny a jejich význam - tedy na význam snů pro lidskou bytost. Podobně, jako se lidé od sebe odlišují ve spoustě věcí, liší se i v názorech na spánek, sen a snění. Sny a jejich význam se staly fenoménem provázející lidstvo odnepaměti - již ve starověku existovali snopravci, vykladači snů. Lidé byli přesvědčeni o věšteckém významu snů.

Staří Řekové sny například nesnili, byli sny navštěvováni, neboť sen byl chápán jako posel, který přináší nějakou zprávu, sen chápali jako informační prostředek. Z babylónské a staroegyptské kultury a i ve starém Řecku přetrvávalo rozlišení snů na falešné a pravdivé, avšak nebylo pro vykladače jednoduché tyto kategorie rozlišit. Pravdivé sny pak byly vhodné k předvídání. Řada snů, jejich význam, byl shledán za zcela banální, což platilo zejména o snech vyvolaných fyziologickými potřebami.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Výklad významu snů byl velmi libovolný a za kladné vlastnosti vykladače snů se považovala schopnost analogického myšlení. Zajímavé třídění snů pochází od myslitele Macrobia, který rozlišuje dokonce pět druhů snů, tedy sen skutečný, vidění, okulární sen, insomnium a fantasma. Jiní autoři rozdělovali sny na náhodné a navozené za účelem věštění. Staří Hebrejci k dosažení věšteckých snů spávali na hřbitově, aby měli blíže ke světu předků, neboť říše zemřelých se považovala pro sny za vhodný odrazový můstek, a tedy i pro věštecké vidiny získané komunikací se záhrobím.

Chápání významu snů do moderního pojetí se posunulo pracemi filosofa Artemidora, který zdůrazňoval, že význam snových obrazů musí vykladač snu posuzovat pružně a s ohledem na individuum snícího. Některé symboly zobrazené považoval za univerzální, podobně jako jejich význam vykládal Sigmund Freud.

      

zvířata a sny

rodina a sny

 přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí

Význam snů a jejich výklad lidé často v historii zakazovali

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Hlavní teorie významu snu formulovali řečtí myslitelé; tito sledovali rozdíl mezi realitou a předpovězenou věštbou a postoj ke snům se začal problematizovat. Císař Tiberius zakázal, aby se snopravci zabývali výkladem snů, protože existovaly spolehlivější metody věštění,  později i papež Řehoř ( 715 - 731 ) zakázal vykládat sny s odůvodněním , že v této činnosti by mohl člověk snadno obcovat s démony.

Postoj skeptický ke snům pak reprezentuje Marcus Tullius Cicero v díle   " O věštění ", kde naopak zdůrazňuje, že zabývat se významem snů znamená zbytečně opotřebovávat rozum pro věci, které náleží do říše pověr. Připomeňme, že skepse neznamená negativní apriorní soud, naopak, metodické uplatnění skeptického postoje vede k reálným náhledům na zkoumaný jev, v našem případě tedy sny a jejich význam.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Přidat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www