VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Zpracovat online snář a výklad snů online je možné se pokusit pouze tehdy, jsou-li k dispozici i jiné údaje o průběhu a vzniku snu včetně povahy snícícho, jeho věku, zdravotního stavu, pohlaví a informací o jeho sociálním zařazení. Výklad snů online je tedy nemožné provádět bez znalosti osoby, které se sen zdál.

Lidové snáře se těšily zejména ve středověku značné oblibě a jejich dozvuky mohou vzbudit pozornost i u moderního člověka, ovšem jen jako literární a historická kuriozita. Středověké snáře navazují v různých kvalitách na snáře chaldejské, staroegyptské a antické. Snáře byly koncipovány jako snové lexikony definitivních významů těch nejčastějších snových obrazů. Takové snáře mohly uvádět na scestí, protože vůbec nebraly vpotaz individuální vlastnosti spáče a jeho životní okolnosti. V těchto lidových  snářích byly vypsány snové vidiny seřazené abecedně, a stačilo vyhledat okolnost, která se nejvíce podobala vykládanému snu a kniha nabídla definitivní význam snových obrazů.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Sny inspirovaly celou řadu vynikajících autorů včetně K.J. Erbena v díle Kytice - Erbenovy úzkostné sny nemají hloubky a magii snů Máchových, zato však mají mnoho prvků baladicko - démonických. Díky zájmu o sny romantismus přinesl další poznatek z oblasti psychologie snu : Totiž, že sny používají stejných symbolů jako výtvory lidové slovesné tvořivosti, a to zejména pohádky, které lze interpretovat jako sny a naopak. Symbolický význam barev, tvarů, postav, činností nebo rolí je nabíledni nejen v pohádkách, ale také ve snech. Bude-li někdo pochybovat o eroticko-sexuálním významu některých snových symbolů, lze doporučit, aby se zaposlouchal do textů některých lidových písní.

Sen dává výraz hlubinám našeho bytí, a podle G.H. Schuberta, který vydal romanticky zaměřené dílo Symbolika snů v roce 1840, představuje vrozenou, původní a jednotnou řeč, kterou se člověk nemusí učit ani osvojovat. Sny popisuje jako prostředky předřečové lidské zkušenosti, protože jsou jakýmsi pokračováním vědomí v podmínkách nevědomí.

      

zvířata a sny

rodina a sny

přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemíVýznam romantismu pro chápání snů a výklad snů

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Doba romantismu rovněž oživila prastarý názor na výklad snů, tedy ten, že ve snech se objevují před vnitřním zrakem snícího jeho žádosti, tužby a přání, většina toho, co člověk nedává v bdělém stavu najevo. Romantikové rovněž ve svých dílech začali citovat Platóna, který v 10. knize své Ústavy promlouvá o snech takto : "Mluvím o žádostech, které se probouzejí, když odpočívá mírná a rozumná část duše, jež má nad nimi vládnout, a když se zvířecí, divoká část, posilněná stravou či vínem, vzpírá, odstrčíc spánek, vydá se hledat ukojení svých choutek. Je známo, že v tomto případě si troufá cokoliv, jakoby se zbavila od veškerého studu a opatrnosti..." Spisy romantiků tak zpevnily kdysi jen neudržovanou cestu k pochopení snu jako fantazijního splnění přání, po niž se v následujícím století houfně ubírala dynamická a hlubinná psychologie, ve kterých mají sny svůj nepopiratelný význam.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Přidat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www