VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

           Alfred Adler a výklad snů

Alfred Adler zdůrazňoval nejen při výkladu snů význam sociálních vlivů a rodiny v dětství. Adler vyrůstal mezi čtyřmi bratry a dvěma sestrami. Pro povolání lékaře se rozhodl velice záhy, pravděpodobně pro častá úmrtí a zdravotní problémy v celé rodině. Oženil se s Ruskou Raissou Epsteinovou, se kterou vychovali tři děti. Po své třicítce přestoupil žid Adler na protestantskou víru a v těchto letech poprvé formuloval "sociálně psychologický medicinský přístup".

Adler tvrdil, že člověka lze pochopit z jeho životního stylu a plánu a ze způsobů, jak se snaží překonat či vyrovnat komplex méněcennosti. Adler vytvořil koncepci psychického života jako dynamického systému - na rozdíl od Freuda však nepřikládá velký význam minulosti - za významnější považuje budoucnost, její představování si a cíle do budoucnosti kladené. Adler je přesvědčen o tom, že člověk je v podstatě sebeurčující, a že si sám utváří svou osobnost a životní styl.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Adler popsal životní styl vládnoucího typu, chtivého typu, vyhýbajícího se typu a sociálně užitečného typu. Životní styl mocenského typu charakterizuje nízké sociální cítění, ale zároveň vysoká aktivita. Je zaměřen na manipulaci, ovládání a plánování života druhých. Může být nebezpečný pro svou egocentričnost a agresivitu. Životní styl chtivého typu je typický pro konzumní osoby, které jsou závislé na ostatních. Čekají, že budou uspokojované jejich potřeby a často na druhých lidech parazitují. Z hlediska sociálního cítění je to typ nízký a navíc málo aktivní. Životní styl vyhýbajícího se typu je zase typický zavíráním očí před problémy, vyhýbáním se situacím, které by nějak mohly poškodit a tím i posilovat jejich komplex méněcennosti. Z hlediska sociálního cítění i aktivity se jedná o typ nízký. Životní styl sociálně užitečného člověka, posledního typu, se projevuje vysokou a aktivní orientací na druhé lidi. Jedná se tedy z hlediska sociálního cítění o typ vysoký a velmi aktivní.
      

zvířata a sny

 rodina a sny

 přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí


Klíčové pedagogicko-psychologické zásady Alfreda Aldera

 věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Klíčové Adlerovy pedagogicko-psychologické zásady, které doporučoval vychovatelům a rodičům: naučte své dítě stát na vlastních nohou, aby si pomohlo z obtíží samo. Dodávejte mu odvahy a sebedůvěry, nebuďte příliš starostliví a nerozmazlujte je. Jestliže dítě dělá něco nesprávně, nechte je, ať pokud možno pocítí přirozené následky svého počínání. Dávejte takové úkoly na které stačí, ale dbejte, aby nebyly příliš jednoduché. Netrvejte na slepé poslušnosti. Buďte trpěliví, hovořte věcně a zbytečně nerozkazujte. Když dítě samo vidí chybu, je lépe neříkat nic. Je-li mezi dítětem a dospělým napjatý vztah, je lépe se zdržet poznámek. Je rovněž lepší neříkat nic i v okamžiku, kdy vychovatel vycítí, že by dítě odmlouvalo. Měli bychom se rovněž vyvarovat zahanbení dítěte.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

 ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Přidat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www