VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

          Carl Gustav Jung a výklad snů

Výklad snů a sny, jak je chápe Carl Gustav Jung, znamená především seznámit se s dílem tohoto velkého myslitele 20. století. Sny a jejich výklad souvisí se způsobem, jakým Jung hovoří o životní dráze člověka, o cestě k sobě samému, jak analyzuje integraci a dezintegraci osobnosti, nebo způsob, kterým popisuje dynamiku a změny psychické energie.

Jung objevil způsob, kterým lze osobnost zkoumat a pochopit zevnitř - odhalováním vztahů mezi personou a jástvím, mezi různými úrovněmi vědomí a nevědomí, vztahu k animě či animovi, mezi stínem a sebereflexí ... Jungova analýza symbolu a jeho proměn je věčnou inspirací stejně tak pro básníky, filosofy, teology, literární vědce, jako pro psychology. Význam Junga jako lékaře pak spočívá v oblasti psychopatologie, kde Jung zahájil přechod od biologicky chápané psychiatrie k psychiatrii humanistické.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Byl to především objev Sigmunda Freuda, objev metody volných asociací, který v dějinách chápání snu a jeho porozumění způsobil výrazný posun. Metoda volných asociací však nebyla objevem v pravém smyslu slova, Sigmund Freud pouze nově a po svém aplikoval dříve zveřejněnou metodu, která však neměla s lékařstvím pranic společného.

Freudova metoda volných asociací spočívá v tom, že ke snu vyprávíme všechno, co nás napadne, bez pořadí, volně, bez logického sledu, uvádíme nápady ke snu i k jeho částem. Síla volné asociace rozvádí jednotlivé obrazy snu a tím je včleňuje tam, odkud pocházejí : jednou je to vzpo-   mínka z předcházejícího dne, jindy čirá fantazie, kterou sen předvádí jako splněné přání, jindy dostanou zelenou naopak naše strachy, obavy a úzkosti. Abychom obrazy snu pochopili, musíme je rozvést, snažit se vysvětlit snové zkreslení, pochopit místo snových zkreslení a jejich hloubku, jejich případnou symboliku. Pouze Freudova metoda volných asociací se prokázala jako jediná fungující při provádění výkladu snů.

      

zvířata a sny

 rodina a sny

přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí


Výklad snů Sigmunda Freuda přinesl nové vhledy do chápání snů

 věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Freud ve Výkladu snů prezentoval další významný objev v oblasti snů, totiž jejich latentní a manifestní obsah - ten si můžeme představit jako viditelnou část ledovce, latentní obsah snu pak jako jeho podstatně větší podvodní část. Tento latentní obsah snu můžeme chápat jako jeho asociativní potencialitu, jako síťovinu táhnoucí se dlouhodobou pamětí. Latentní snové myšlenky tedy mohou být téměř nekonečně variabilní, ukazují na různé významy snu a jeho částí. Proto Freud vždy tvrdil, že některé části snů mohou mít významů několik, resp. že v pátrání po významu snu můžeme pokračovat neustále a jsou - li naše představy a myšlenky uvolněné, můžeme ze sna zmapovat část rozsáhlého teritoria svého psychického života. Mezi manifestním obsahem snu a jeho latentními myšlenkami objevil psychickou sílu, kterou nazval cenzurou. Vztahy mezi jednotlivými částmi snu se mohou kombinovat - jedná se o snovou práci.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

 ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Pridat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www