VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Mentálně hygienický význam snů, tedy jedna ze součásti psychologie snu, jsou velmi často vysvětlovány objektivně působícími podněty snu, subjektivně působícími podněty snu a čistě tělesnými podněty. Snová činnost v oblasti psychologie snu, spočívá ve fantazijním zpracování všech tří elementů, a ty jsou zapracovány do fantazijního rezervoáru snícího a propracován jeho zkušeností.

Wilhelm Wundt, zakladatatel první psychologické laboratoře, říká, že psychika je ve spánku v takovém poměru k objektivně působícím podnětům, že je ve stavu tvorby iluzí. Na konkrétním snu se pak podílejí další psychické nevědomé procesy, jež souhrnně dají podnět k halucinujícím snovým obrazům. Nemůžeme tedy tvrdit, že objektivní smyslové podněty jsou jedinou zapříčiňující motivační silou snu - naopak, někdy jsou to právě tyto podněty, které naše smysly vnímají pod prahem vědomí a jsou pak snovou prací vkomponovány do našich snů. Sen závisí na mnoha faktorech, zejména na intenzitě podnětu či momentálním stavu.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Sen a průběh snu je tvořen součinitelem mnoha faktorů : Na intenzitě podnětu, který sen vyvolá, době jeho trvání, na subjektivních faktorech snícího, jaká je aktuální životní situace snícího, na jeho povaze a tělesném stavu. Sny na základě vnitřních podnětů popisoval již Aristoteles, který upozornil na násobení tělesných, bolestivých podnětů ve snu, takže bylo možné snový materiál použít jako odhad ohlašujících se potíží.

Důslednou klasifikaci snů a psychologických procesů snu provedl již v roce 1853 německý psychiatr A. Krauss v díle Smysl bludů. Krauss uvádí, že v těle sotva existuje místo, které by se nemohlo stát východiskem snu. Krauss vyslovil originální teorii snů, kterou nazval transsubstancií počitků ve snové obrazy - říká, že vzbuzený počitek vyvolá podle asociačních zákonů spřízněnou představu a spojí se s ní v organický útvar, k němuž má však vnímající vědomí jiný vztah : Pozornost se nevěnuje počitkům, ale průvodním představám - skutečný počitek je ve spánku zbaven reálnosti, aby mohl člověk dále spát, vzniká fantazijní sen.

      

zvířata a sny

 rodina a sny

přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemíSny nelze vysvětlit pouze z tělesných nebo objektivních podnětů

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Sny nemůžeme uspokojivě vysvětlit pouze z tělesných nebo objektivně působících podnětů. Ke každému z nich přistupují psychické asociace představ, útržků myšlenek, vzpomínek a fantazií. Vytvářejí shluky, jejichž volný rej odjakživa mátl racionálně uvažující jedince a nabízel živnou půdu pro rozkvět fantasmagorických, obskurních přístupů ke snu. Uvážíme-li však skutečnost, že sen vedle zřetězující libovůle a nekontrolovatelné fantazie využívá také symbolizační schopnosti lidské psychiky, mnohotvárnost snů by člověka neměla překvapovat. Ve spánku je obvyklá vyběhanost myšlení utlumena, a tak se můžeme ve snu místo ve vyjetých kolejích reality a svých myšlenkových návyků pohybovat po zcela nečekaných odbočkách. Psychické podněty a zdroje snu pocházejí z naší existence, která je mimo jiné charakteristická také časovým trváním, a jejíž forma a obsah jsou uchovávány v paměti.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

 CZIN.eu     Pridat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www