VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Výklad snů o boji o přežití, tedy sny ve kterých se nacházíme v mezních situacích a jejich význam, patří rovněž podobně, jako jiná zde popsaná snová témata k tématům ve snu poměrně častým.

Mezní situace ve snu a výklad snů o situacích, kdy se nacházíme v ohrožení života nebo kdy ve snu prožíváme pocit ohrožení, patří rovněž k velmi častým snovým fenoménům. Výklad těchto snů se řídí zvláštními pravidly.

Pocit strachu ze ztráty života ve snu, nebo pocit bezprostředního ohrožení ve snu, prožíváme velmi intenzivně, zejména z toho důvodu, že snová práce, pojem zavedený Sigmundem Freudem, řadí za sebe snové obrazy, které spolu na první pohled nesouvisejí, pouze intenzivní pocit strachu ve snu, který spáč ve snu prožívá jednotlivé obrazy spojuje v celek.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Strachy, které ve snu prožíváme, snové obrazy, které v nás vzbuzují obavu o ztrátu života, snové obrazy ve kterých jsme pronásledováni, nebo kdy před něčím nebo někým ve snu prcháme, nemusí nutně spadat do oblasti nočních můr nebo nočních děsů. Strachy o život ve snu a boj o přežití ve snu prožíváme většinou tehdy, spustí-li se obrana podvědomí vůči aktuálně prožívanému stresu v bdělém stavu či citové frustraci.

Výklad snů, ve kterém bojujeme o holé přežití tedy mají ve většině případů původ v nevyřešených citových vazbách k okolí či v bdělém stavu prožívanému dlouhodobému stresu, který si navenek snažíme nepřipouštět. Tyto nevyřešené konflikty z bdělého stavu sublimují ve snu zpravidla v pocity pronásledování či strachu z odhalení. Psychický mechanismus člověka ve spánku, ve snu, následně zpracovává denní zbytky a psychické děje, jejichž odrazem může být právě sen s tématem boje o přežití či strachu ze ztráty života.

      

zvířata a sny

rodina a sny

 přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí

Výklad snů o strachu ze ztráty života a pronásledování

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Třebaže výklad snů, ve kterých bojujeme o přežití a jejich význam lze hledat v nevědomých procesech v bdělém stavu, denních zbytcích a především v diskrepanci mezi subjektivním prožitkem a objektivní realitou, neměli bychom zapomínat především na procesy snové práce, která v rámci zhuštění, převrácení nebo sublimaci, může i sny ve kterých bojujeme o přežití a ve snu prožíváme strach, promítat jako zpracování i příjemných zážitků, se kterými se nevědomí v bdělém stavu nevyrovnalo.

Výklad snu, ve kterém prožíváme boj o přežití tedy nemusí mít nutně charakter znázornění vnitřních strachů a obav, snová práce může zvolit i komplikovanější cesty k vytvoření snového obrazu - i u výkladu těchto druhů snů bychom měli dbát na posouzení individua snícího, jeho aktuálního psychického a fyzického stavu.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Pridat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www