VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Prožívání hudby ve snu, tedy sny o muzice a hudbě se nezdají pouze hudebním vzdělancům. Hudbu ve snu prožíváme jinak než lineárně, prožívání hudby ve snu má svá specifika, o to složitější je výklad snů ve kterých se objevily hudební motivy.

Je-li ve snu hudba spojena se snovým dějem, jedná se zpravidla o vyjímečný zážitek, na který ihned po probuzení nezapomínáme. Vnímání hudby ve snu a výklad.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

velmi zajímavým případem

      

zvířata a sny

 rodina a sny

 přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí


Klíčové pedagogicko-psychologické zásady Alfreda Aldera

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Klíčové Adlerovy pedagogicko-psychologické zásady, které doporučoval vychovatelům a rodičům: naučte své dítě stát na vlastních nohou, aby si pomohlo z obtíží samo. Dodávejte mu odvahy a sebedůvěry, nebuďte příliš starostliví a nerozmazlujte je. Jestliže dítě dělá něco nesprávně, nechte je, ať pokud možno pocítí přirozené následky svého počínání. Dávejte takové úkoly na které stačí, ale dbejte, aby nebyly příliš jednoduché. Netrvejte na slepé poslušnosti. Buďte trpěliví, hovořte věcně a zbytečně nerozkazujte. Když dítě samo vidí chybu, je lépe neříkat nic. Je-li mezi dítětem a dospělým napjatý vztah, je lépe se zdržet poznámek. Je rovněž lepší neříkat nic i v okamžiku, kdy vychovatel vycítí, že by dítě odmlouvalo. Měli bychom se rovněž vyvarovat zahanbení dítěte.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

 ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Přidat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www