VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Výklad snů o kamarádech a přátelích, podobně jako výklad snů o rodině a výklad snů o rodinných příslušnících, vyžaduje velmi důslednou znalost bližších životních dat osoby spícího a dbát na individuální přístup při výkladu snu. Bez těchto základních předpokladů nelze sen, ve kterém se objevují přátelé nebo kamarádi správně vykládat, interpretovat a stanovit jeho případný význam.

Sny o kamarádech a sny o přátelích se nám zdají velice často tehdy, řešíme-li nějaký složitý problém, a často se i sami sebe ptáme, co by na danou situaci řekl náš kamarád, nebo kamarádka. Tato otázka, zabývá-li se jí naše podvědomí dostatečně hluboce, může vyústit ve sny, ve kterých se nám splní přání - totiž že se nám kamarád či známý ve snu skutečně zjeví, povětšinou však dojde díky snové práci k různým zhuštěním a jiným druhům snové práce, což má samozřejmě, jako u téměř všech druhů snů, výrazný vliv na zápletku snového děje.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

 

sny o vodě

sny o přírodě

Výklad snů a snář online

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Je pravda, že velmi důležitou roli ve výkladu snu o přátelích hraje především citový vztah k dané osobě a jeho aktuální stav. Sen snovou prací zpracovává především, a to je důležité si uvědomit, emoční stránku, sen zpracovává dojmy a citové vjemy našeho svědomí a podvědomí a využívá různých maskovacích nástrojů, kterými jsou jednotlivé snové obrazy zahalovány.

Snář byl vždy odrazem doby svého vzniku, jakož i odrazem sociálních poměrů života té které společnosti. Snáře vznikaly z té nejniternější, vlastní potřeby prostého, zejména pak venkovského člověka. Ten byl celá staletí, jak známe z historie, osobně nesvobodným a vláčel s sebou těžké břemeno sociálního útlaku a výklad snů se tak stával za dlouhých hodin roboty tématem k řeči a zábavným prvkem společenských setkání. Výklad snů o blízkých osobách, kamarádech či známých je v lidových snářích tedy velmi často nejednotný, i podobné snové situace jsou vykladači vykládány značně rozdílně.

      

zvířata a sny

 rodina a sny

 přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí


Sen o příteli vykládáme vždy individuálně

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Vzdálení příbuzní, kamarádi a přátelé ve snech mají tisíce různých rolí v průběhu zpracování snu a jednotlivých snových obrazů. Je opět důelžité mít na paměti, že pro výklad snů o kamarádech, přátelích a známých je třeba důkladněji znát osobu spícího a člověka, o kterém se mu zdálo.

Je pravdou, že některé snové obrazy či některé role či dění ve snu lze popisovat jako typické, je třeba však mít napaměti, že ne vždy a ne všechny snové symboly musí hrát stejnou roli a často i tam, kde bychom ve výkladu snu nejméně čekali překvapení, se objeví zpracování snové práce způsobem odlišným oproti způsobu, na který jsme zvyklí a sny o přátelích jsou toho jednoznačným důkazem.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

 ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Přidat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www