VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Výklad snu o zemřelých, hrobě a smrti je složitou a osobní otázkou výkladu dle osobnosti jednotlivce. Symboly spojené se smrtí nejsou vykládány pozitivně, například symbol hrobu ve snu znamená velké duševního utrpení, bolest i smrt. Je známou skutečností, že zdá-li se nám o zesnulých příbuzných, nevidíme jim do tváře. Říká se, že pokud do tváře zesnulého ve snu vidíme, znamená to příchod smrti; říká se, že zemřelý nás volá.

Z hlediska numerologie ve snu spatřit číslici 3 znamená obecně velmi neblahou událost, bolest a smrt. V mnoha snářích se dočteme, že pokud nás mrtvý, který byl našim přítelem, otcem a nebo bratrem když se zjeví ve snu, pak oznamuje pouze dobré věci. Rovněž se v mnoha snářích můžeme dočíst, že pokud se ve snu pokusíme mrtvému pomoci vstát, pak máme očekávat příchod hojnosti a peněz, ovšem zároveň s tím zahanbení a smutek.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Královna Sibyla Kumanna, jejíž věštby se s obdivuhodnou přesností vyplňují, se rovněž zabývala popisem snových vizí a výkladem snů. Podle Sibyly vidět vlastní popravu nebo oběšení znamená, že se člověk, kterému se vlastní smrt zdála, bude jednou velmi šťastným a spokojeným. Pokud člověk ve snu spatří šibenici, podle mnoha snářů znamená právě symbol šibenice příchod štěstí a zdaru. Mnohé a nejen evropské snáře ovšem hovoří o tom, že spatříme-li ve snu něčí vraždu, nebo zabijeme-li ve snu sami někoho, znamená to příchod velkých křivd, nespravedlnosti a zármutku.

Vidí-li člověk ve snu, že sám někým byl zabit, podle výkladu tohoto snového výjevu dle mnoha snářů bude v příštích dnech následovat na snícím křivda. Fenomén komunikace se záhrobím, se zemřelými prostřednictvím snu a jejich následného výkladu, či přímá promluva se zemřelým ve snu je rovněž často popisovanou snovou látkou, tématy, která snová práce zpracovává.

      

zvířata a sny

 rodina a sny

 přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí


Objevují-li se ve snech zemřelí, výklad snu je složitý

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Ať již nás zemřelí příbuzní ve snech navštěvují či nikoliv, zde je na místě zdůraznit, že sen je vedle fyziologické aktivity zejména psychologickou událostí, které je možno, a také nutno rozumět především psychologicky. Při výkladu snu je důležité mít na paměti hlavní cíl, totiž nalézt jeho význam a včlenit jej do psychického života jedince. Individuální přístup je v tomto případě jednou z klíčových podmínek nezávislého výkladu snu.

Problematika ztráty života a chápání smrti jak vlastní, tak i našich blízkých provází lidstvo odnepaměti, neboť koloběh zrpzení, života a smrti patří mezi základní archetypy v psychickém životě lidského jedince - proto i výklad snů, ve kterých nás navštěvují zemřelí bychom měli provádět citlivě a vždy s ohledem na individuum snícího.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

 ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Přidat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www