VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Prožívání hudby ve snu, tedy sny o muzice a hudbě se nezdají pouze hudebním vzdělancům. Hudbu ve snu prožíváme jinak než lineárně, prožívání hudby ve snu má svá specifika, o to složitější je výklad snů ve kterých se objevily hudební motivy.

Před 3 000 lety usnul vyčerpaný princ Thutmose IV. v pouštním písku poblíž Velké sfingy u Gízy. Ve snu se mu tato Sfinga zjevila živá, kamenný lví člověk k němu promluvil a předpověděl, že Thutmose se stane faraonem, jestliže nechá odstranit písek, který tehdy polovinu obrovské sochy ukrýval pod povrchem pouště. Tak se to můžeme dočíst na stéle neboli tabulce s nápisem u podnože tohoto tajuplného sochařského výtvoru. Ač konec textu chybí, je známo, že tlapy mohutného gízského strážce byly zbaveny pouštního nánosu a Thutmose IV. se stal součástí egyptských Seznamů panovníků jako faraon.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Věřící Egypťané, kteří hledali kontakt se svými bohy, aby je požádali o posvátnou radu, se odebírali do chrámů nebo jeskyní, v nichž čekali na prorocké sny. Na stéle etiopského krále Tanwetamaniho, se uvádí : Hleď, sen mluví pravdu. Kdo ho následuje, bude mít užitek, kdo neporozumí, tomu se povede špatně.“ Ve středověku byly sny přijímány se stejnou vážností. I Tomáš Akvinský, žák Alberta Velikého, věřil v moc snů předpovídat budoucnost. Martin Luther se dokonce obával ďábelského prvku ve snech, a proto zapřísahal Nejvyššího, aby k němu nepromlouval prostřednictvím snů, protože tímto způsobem by mohl i Satan a ovlivnit „adresátova“ ducha. Ve snech se ohlašují budoucí osudy jednotlivců stejně jako katastrofy celosvětového dosahu. Častým „motivem“ prorockých snů je smrt blízké osoby nebo, obecně vzato, rozhodující životní události. Předtuchu a její naplnění nezřídka odděluje jenom několik hodin, v jiných případech však i měsíce, nebo dokonce roky.

      

zvířata a sny

rodina a sny

 přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí


Sny a snové fenomény a jejich výklad v historickém kontextu

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Klíčové Snové fenomeny vždy byly a stále jsou zahalené více než tajuplnou aurou. Občas nás přenášejí do jiných prostorů a časů. Zdá se, jako by minulost, přítomnost a budoucnost rozplynuly v jakémsi „časovém víru“, V žádném případě to nejsou fantazijní světy nebo nereálné děje, do nichž nás psychika ve snu uvádí. Prorocký prvek snového vidění se podobá mentálnímu „časovému posunu“, otřesu časoprostorové struktury. Pomocí snů můžeme okamžitě zhřešit nedodržením vztahu příčiny a následku a změnit se v přízračného řidiče na dálnici času. Nepoukazujeme toto psychické předjímání budoucích událostí na to, že naše budoucnost je předurčena a pevně stanovena ?

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

 ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Přidat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www