VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Výklad snů o nabídkách práce, výklad snů o pracovních příležitostech, nalezení zaměstnání, lze objektivně provádět nejen na základě kvalitních informací o snícím a jeho aktuální životní situaci, neboť významná rozhodnutí, kterými se zabýváme v bdělém stavu, náš psychický aparát zpracovává i ve stavu spánku. Tím však ovlivňuje i snová témata a vykladači tak ulehčuje práci na výkladu konkrétního snu.

Změna v postojích k zaměstnání, které přináší kapitalismus a tržní mechanismy v hospodářství, výrazně ovlivňuje postoj člověka k materiálním statkům, k životu, ke zdraví, mění se obecně životní postoje a tato změna se samozřejmě promítá i do mezilidských vztahů a zaměstnání, jako potřebě obživy a kulturního či společenského standardu.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Změna pracovního zařazení, touha po změně, nebo přání zaměstnání nalézt, to jsou životní situace, kterými se v bdělém stavu zabýváme několikrát za život a jedná se zpravidla vždy o závažný životní krok.

Problematika zaměstnání, uplatnění na trhu práce, obecně získávání prostředků k zajištění obživy je fenoménem, který většinu z nás, podobně jako naše předky v různých společenských zřízeních, ovlivňoval v průběhu větší části života. Potřeba zajistit obživu sobě, své rodině a svým potomkům se tedy již celá staletí odráží v psychických dějích člověka a projevuje se prostřednictvím lidových písní či lidové slovesnosti.

Témata získání nového zaměstnání ve snu, témata spojená se změnou na stupni společenského žebříčku a sny o nabytí jiného postavení jsou rovněž velmi častým tématem, který snová práce zpracovává - pozůstatky popisu těchto snů lze pozorovat v lidové tvořivosti, v pohádkách či říkadlech.

      

zvířata a sny

rodina a sny

přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí

Výklad snů o pracovních příležitostech a nabídce práce

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

U výkladu snů o pracovních příležitostech, u výkladu snu, ve kterém vykonáváme jiné zaměstnání, je třeba brát na zřetel u výkladu těchto druhů snů zejména na vzpomínky spáče, jakou roli ve snu v novém zaměstnání hrál a jaký vliv měla role ve snu na jeho průběh. Velmi často totiž lze pozorovat, že změna zaměstnání, tedy vykonávání jiného zaměstnání ve snu s rolí, jaká nám byla v daných snových obrazech přisouzena, velmi úzce souvisí, zejména proto, že sen hovoří vlastní názornou, magickou řečí.

Sen pracuje s názornými snovými obrazy, jejichž význam je také potřeba názorně chápat, a tak je potřeba i případný konkrétní sen vykládat. Ve snu tedy není příliš důležité jaké zaměstnání vykonáváme, ale jakou roli ve snu v onom zaměstnání zastáváme.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Pridat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www