VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Minulost ve snu a minulé zážitky tvoří jeden ze základních stavebních prvků snu a je tedy důležité je vzít na zřetel ve výkladu snu. Výklad snu by měl na základě popisu vzpomínek snícího říci, které zážitky ve snu byly pro sen a jeho výklad důležité více a které ve výkladu snu nehrály téměř žádnou roli.

Minulé zážitky a zážitky z předešlého dne jsou pro výklad snů zásadní, neboť snová práce ve snu často po minulých dějích sahá. Především v klíčovém díle profesora Sigmunda Freuda se objevují popisy tzv. denních zbytků, ze kterých sen čerpá snová témata, snové obrazy a ty jsou tedy následně důležité včetně emocionálního prožitku pro vlastní výklad snu.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Výklad snů o minulosti a výklad snů s obsahem již prožitých dějů, tedy tzv.snových denních zbytků, tvoří primární základ některých druhů snového výkladu. Výklad snů by měl vždy na denní zbytky pohlížet jako na významné zdroje snových témat, výklad snů by měl vždy na denní zbytky pohlížet jako na vstupní brány do snových dějů; výklad snů by měl vždy s denními zbytky pracovat a čerpat z nich pro vlastní výklad snů insipiraci a významnou studnici snových procesů. Sny jsou odrazem bdělého stavu.

Sny o minulosti a jejich výklad patří mezi podstatné v průběhu déletrvající terapie výkladem snů, neboť zážitky z minulých dnů a s nimi spojené emoční procesy, které mohou díky komplikované snové práci výklad snů značně prohloubit a samotný výklad snu a práce na výkladu snu snícího spolu s terapeutem může působit značně pozitivním směrem v procesu uvědomění a tedy uzdravení.

      

zvířata a sny

 rodina a sny

 přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí


Význam snů o minulosti bychom měli vykládat individuálně

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Ve snaze porozumět snům lidským, vlastním snům a pokusit se lidské sny vykládat bychom měli pociťovat otevřenost a přímost. Možná je právě absence těchto vztahů ke snům a k sobě samému důvod, proč nám jsou sny a jejich výklad stále tolik záhadným tématem. Ve snu bychom měli zdůrazňovat význam snových předmětů a symbolů, které mají emocionální vztahy k lidskému okolí a k jednotlivým lidským bytostem navzájem.

Sny lidským bytostem v bezpečí postele a s pomocí svobodného podvědomí umožňují v klidu objevovat naše touhy, fantazie a zejména obavy, které se v každodenním životě v bdělém stavu objevují a s nimiž se člověk musí vyrovnat - třeba i ve snu.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Přidat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www