VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Výklad snů o podzemí či výklad snů o podzemních prostorách by se mohl zařadit mez podobná témata ve výkladu snu, jakým jsou například výklady snu o budovách či staveních. Ve snu můžeme spatřit děj odehrávající se v šerých, zastřených místnostech, které jsou evidentně pod úrovní země. Symbolika těchto prostor je složitá, avšak s jistotou můžeme říci, že se tyto prostory nesnoubí příliš často s příjemnými zážitky ve snu.

Podzemní prostory ve snu jsou spojovány s pocity stísněnosti, úprku, pronásledování, s nepříjemnými tělesnými pocity a velmi často můžeme sledovat popis snů osob, které ve snu prožily prapůvodní dětský strach ze tmy, strach z neznámého a neobjeveného právě v podzemí a ve snu.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Ve výkladu snu o podzemních prostorá, podobně jako u téměř všech výkladů snů, je vyjma zohlednění individuality spáče, především třeba zabodnout osten pozornosti na samotný snový děj a pocity, které spící v průběhu snu prožíval. Je totiž velmi zajímavé, že sny o podzemních prostorách bývají málokdy příjemné.

Výklad snů je vždy třeba provádět individuálně, avšak díky popisům snů předchozích generací můžeme sledovat podobné prvky prolínající se sny tisíciletí, a díky popisům těchto prvků a jejich srovnáváním, můžeme stanovit shodné či podobné. Na základě této zkušenosti je možné stanovit alespoň přibližný směr, kterým se ve výkladu snu dále ubírat. U výkladu snu o podzemí je na základě této zkušenosti třeba hledat více v citové rovině snu, najít důvod. proč jsme si tento sen museli prožít.

      

zvířata a sny

 rodina a sny

 přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí

Výklad snů o sklepeních a podzemních prostorách ve snu

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Snad pro stísněnost, ponurost, nepříjemné, často velmi intenzivně prožívané nepříjemné tělesné pocity včetně prožitků spěchu, strachu, pronásledování, obvinění či nesouhlasu a vzhledem k archetypálnosti vody ( vlhkých prostor ) se ve výkladu snů o podzemních prostorách můžeme vydat cestou trestu, který naše podvědomí, který jsme si my vůči nám samým zvolili. Snad jde rovněž o znázornění nevyjasněnosti a strachu z cesty, která nás aktuálně v bdělém stavu čeká.

Symbol vlhkého a tmavého s hledáním cesty ze tmy do světla může být chápán i regresně, znovuprožitím porodu, opětovným procítěním procesu iniciace. Výklad snů o podzemí lze vést i formou výkladu chápaného jako hledání životní cesty - možná proto se sny o podzemí nezdají často ...

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Pridat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www