VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Voda a sny o vodě, plavání nebo potápění, topení se nebo zachraňování provázejí lidstvo odnepaměti. Fenomén vody ve snech se skutečně objevuje ve snech člověka pravděpodobně od vzniku lidstva. Voda patří mezi jeden ze základních živlů, které člověka provázejí nejen po narození, ale samozřejmě i před ním - v průběhu těhotenství matky "plave" plod v plodové vodě. Rovněž naše tělo se skládá téměř ze 70% z vody ...

Sny o vodě tedy pravděpodobně snili i předchůdci člověka, neboť vyjma výše jmenovaného mají sny o vodě jednu výraznou vlastnost, a to tu, že se spojují s podněty tělesného charakteru, zejména z oblasti ledvin a vylučovacího ústrojí. V literatuře můžeme nalézt desítky snů, které popisovali obyčejní lidé i osobnosti, a jejichž podnětem byla prostá potřeba toalety. Voda ve snu tedy nemusí ihned symbolizovat cosi freudovsko-jungovského, sny o vodě tekoucí, studené, zurčící či kapající mají velmi často svůj původ v prostých biologických dějích lidského těla.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Sigmund Freud považuje sny o vodě za sny typické, tedy za sny, které se objevují často a v různých obměnách. Velmi často jsou sny o vodě i zpracované zážitky z prenatálního věku či přímo z dětství provázané podobnými vzpomínkami - naučit dítě plavat a plavání v nejranějším věku je součástí trávení volného času matky s dítětem, a je tomu tak nejen v přímořských destinacích - voda provází člověka po celý život.

Voda jako fenomén, voda jako pramáti života, se objevuje v nejstarších náboženstvích, v evropských oblastech Židé i křesťané mohou ve Starém zákoně číst, že tehdy, než byl svět stvořen se "nad vodami vznášel duch Boží".Křesťané jsou navíc vodou křtěni, v původní verzi ponorem jako Jan Křtitel pokřtil poprvé Ježíše Nazaretského. V rámci křesťanství navíc dochází v eucharistii k důležitému procesu proměny vody ve víno. Voda je velice silně spjata s lidskou biologickou i duševní stránkou, slovy C. G. Junga je voda jedním ze základních archetypů v kolektivním nevědomí člověka.

      

zvířata a sny

 rodina a sny

 přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí


Voda jako výrazný snový symbol pro výklad snů

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Voda a sny, kniha filosofa Gastona Bachelarda, popisuje význam snu, ve kterém se objevuje přítomnost vody. Voda znamená ve snech přítomnost živlu, který očišťuje energii duše od negací, znázorňuje znovuočištění, návrat k počátku, přehodnocení stanovisek, postojů a cílů. Podobně jako voda dovede očistit tělo fyzické, pro duši je nutná očista pomocí odpuštění a zamyšlení se nad dosavadním postupem či přístupem ke konkrétním životním otázkám.

Symbol vody však nemusí pokaždé znamenat vodu, v rámci snové práce a jejích metod, jak je formuloval Sigmund Freud, voda jako jeden ze základních elementů - Země, voda, vzduch, oheň -může být zástupným symbolem svého protikladu,tedy ohně. Voda jako symbol čistoty a znovuzrození se pak může objevovat kalná, horká či jako led zpravidla dle toho, jaký zástupný symbol emočního vztahu znázorňuje.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

 ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Přidat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www