VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Výklad snů o těhotenství, výklad snů o těhotných životních partnerkách nebo nahodilých láskách patří další snové fenomény. Sny o těhotenství a jejich výklad provázejí, podobně jako sny o létání, lidstvo od nepaměti. Mužům se zdá o otěhotnění partnerky, ženy sní o těhotenství. Ženy i muži sní o otěhotnění zejména tehdy, je-li tato otázka v jejich životě aktuální.

Fyzický stav, jak víme, ovlivňuje nejen sny člověka, ale i stav psdychický a víme rovněž, že tomu je i naopak : Výklad snů o otěhotnění či výklad snů o těhotenství některé z nám blízkých osob, bychom těmto postřehům měli podřídit tou nejvyšší měrou. Čeká-li se v rodině potomek, nezřídkakdy sní nezávisle na sobě muž i žena ze vztahu, ze kterého dítě vzešlo sny o těhotenství; sní sny s různými tématy, kterými se prolíná jako červená nit těhotná partnerka sní-li muž, nebo ona sama, sní-li sny o těhotenství žena.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Mnohé partnerské dvojice v rámci snění prožily snovou situaci, kdy se v době odloučení narodilo společné dítě a většinou muž snil sen o tom, že jeho partnerka již porodila. Je škoda, že si tyto dvojice své sny nezapsaly, nebo že tyto sny nepopsal některý z jejich příbuzných, aby bylo možné více těchto velmi zajímavých snových fenoménů porovnat.

Sny o otěhotnění, tedy sny o tom, že v těle ženy počal nový život, jsou zaznamenány velice sporadicky, avšak zejména z vyprávění starších víme, že sny o otěhotnění se zdají často ženám v noc, nebo následující noc poté, kdy bilogicky k oplodnění skutečně došlo. Fenomén snů o otěhotnění některou z blízkých následujících nocí po oplodnění se mezi ženami objevuje v ústním podání často - třebaže žena sama ještě neví, že otěhotněla, ve snu se tento bilogický proces, který tělo, a tedy i mozek ženy intenzivně vnímá, znázorní pomocí snových obrazů. Na tento sen si ženy většinou vzpomenou až tehdy, když je těhotenství potvrzeno.

      

zvířata a sny

 rodina a sny

přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemí

Význam snů prožitých v těhotenství a jejich výklad

věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Těhotné ženy a jejich sny, výklad snů těhotných žen je třeba podřídit především fyzickému a psychickému stavu, ve kterém se žena aktuálně nachází. Výklad snů těhotných žen se řídí poněkud odlišnými pravidly oproti výkladu snů žen, které se aktuálně ve stavu očekávání nenacházejí.

Sny těhotných žen a jejich výklad se podřizuje zejména fyzickému stavu ženy, který s těhotenstvím souvisí. Zdroje snu v těhotenství se rekrutují zejména ve vnitřních tělesných podnětech a psychických procesech souvisejících s těhotenstvím, neboť právě těhotenství významně ovlivňuje zpravidla nejen veškeré okolní dění, ale především somatickou a psychickou stránku člověka.

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Pridat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www