VÝKLAD SNU A ONLINE SNÁŘ

 

Výklad snů o věžích a studnách, sny a věž a jejich význam můžeme alespoň zčásti uspokojivě vykládat díky navěky nesmrtelným pracem českého rodáka profesora Sigmunda Freuda.

Sny a jejich výklad poskytují myšlenkám jak ve snu, tak i za bdění více volného prostoru a zbavují nás předsudků. Lidské myšlenkové postupy jsou křečovité a tradicionalistické, což oslabuje lidské schopnosti. Výmluvně o tom svědčí i příklad francouzského filozofa Condorceta. Condorcet ve snu dokázal řešit matematické rovnice, před nimiž by se za běžných okolností musel sklonit.

Člověk je a z větší části i nadále zůstane neznámým tvorem. Třetinu svého života prospíme, a vstupujeme přitom do tajuplného světa snů, který nám občas připadá fantastičtější rozmanitější než každodenně prožívaná realita.

Hlavní strana

Sny a jejich význam

Sny a jejich výklad

Online snář

Psychologie snu

Zdroje snu

Sigmund Freud

Alfred Adler

C.G. Jung

Výklad snů a snář online

sny o vodě

sny o přírodě

 

sex a erotika ve snu

sny o létání a vznášení

 

bolest a sny

jak vydělat peníze a sny

Sigmund Freud sny označoval „strážci spánku“. Domníval se, že ve snu se často uskutečňují přání, která v reálném životě nikdy nesplní. Přání, která si člověk sám neodváží ani přiznat, mají v zakódované snové podobě uklidňující účinek. Takové sny údajně otupují konflikty, které by jinak dotyčného člověka mohly připravit o spánek. To všechno však byly víceméně nepodložené myšlenky a hypotézy.

Teprve kolem roku 1950 vědci objevili, kdy se vlastně sny sníme . Badatelé si povšimli, že během spánku se střídají periody s rychlým kruhovitým pohybem očí. Označili tento stav jako fázi REM. Jestliže byly pokusné osoby vzbuzeny během této fáze REM, prakticky vždy si na své sny vzpomělo. Jestliže vvšak byl jejich spánek narušen během klidového stavu očí, dokázaly jen zřídkakdy převyprávět obsah toho, co se jim zdálo. Je tedy jisté, že sny se odehrávají během fáze REM a pozdější pokusy tuto teorii potvrdily.

      

zvířata a sny

rodina a sny

přátelé a sny

partner a partnerské sny

sny a nabídka práce

sny o zdraví i nemoci

smrt a zemřelý ve snu

těhotenství, děti a sny

vzestup i pád ve snu

boj o prežití a sny

sny o budovách

sny o podzemíVýklad snů a sny spolu se sněním patří individuální prožitky

 věž i studna ve snu

noční děs a můry ve snu

Právě snový spánek - ať jakýmkoliv způsobem - e pro žijící organismus nesmírně důležitý. Pokusné osoby, které byly na více dnů zbaveny nočního klidu, strávily neobvykle vysoký podíl následného zotavovacího spánku právě ve stavu REM. I po všech výzkumech je však stále nejasné, jaký užitek máme ve spánku ve fázi REM a proč vlastně vůbec musíme spát. Skotský psychiatr Jan Oawald z Edinburské univerzity získal konkretní důkazy, že spánek REM je potřebný k obnově mozkových funkcí, zatímco další dílčí fáze hlubokého spánku slouží k regeneraci tělěsné tkáně. I jemu však zůstalo utajeno, jaký smysl a účel sny mají

duchovní sny

nevěra ve snu

sny a hmotná nouze

sny, dobré jídlo a nápoje

 ve snu je hudba zdarma

dovolená ve snu

útěk z vězení ve snu

sny z tělesného vjemu

sny o budoucnosti

sny o minulosti

  CZIN.eu     Pridat.eu   optimalizace PageRank.cz    

Partneři

Toplink - katalog odkazů

Website Analysis

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | © Interactive Investment 2010
Doporučujeme :

gesta a gestika

atomové hodiny

nostradamus

wikipedia

univerzita karlova

psychologie

seo optimalizace

tvorba www